Är antalet set tillräckligt för att beräkna träningsvolymen?

Detta blogginlägg är skrivet av The Winning Edge.

Träningsvolymen är den variabel som har störst betydelse för muskeltillväxten men det saknas konsensus kring hur träningsvolymen ska beräknas. Om du tränar med syfte att bygga muskler räcker det långt att bara räkna hur många set du utfört.

Läs hela inlägget av The Winning Edge här –> Är antalet set tillräckligt för att beräkna träningsvolymen?