Bör du träna tyngre eller lättare beroende på musklernas fiberfördelning?

Detta blogginlägg är skrivet av Styrkelabbet.

Dina muskler är uppbyggda av ett stort antal knippen med muskelfibrer. Vi har två typer av muskelfibrer, långsamma typ 1 och snabba typ 2. Typ 1 är uthålliga men inte speciellt explosiva eller starka. De använder företrädesvis syre för att producera energi. Muskelfibrer av typ 2 använder kolhydrater inlagrade i muskeln i form av glykogen som energi. De är starkare…

Läs hela inlägget av Styrkelabbet här –> Bör du träna tyngre eller lättare beroende på musklernas fiberfördelning?