Förväntningar och tro påverkar beslut

Detta blogginlägg är skrivet av Hjärnfysik.

Dina uppfattningar påverkas av din tro och dina förväntningar. Det kallas för ”priors”. Priors hjälper dig att begripa världen baserat på dina tidigare erfarenheter. Med ökad erfarenhet blir du bättre på att tolka omvärldens signaler, men det finns också en risk att du blir mer inlåst i dina trosföreställningar om du inte hela tiden ser till att utmana din tro.Det…

Läs hela inlägget av Hjärnfysik här –> Förväntningar och tro påverkar beslut