Runners World – En kombination av träning och meditation är bra för mental hälsa

Detta blogginlägg är skrivet av Hjärnfysik.

Det finns starkt vetenskapligt stöd för att fysiskt aktivitet motverkar depression. Löpning förändrar hjärnan. Det finns även starkt vetenskapligt stöd att meditation motverkar depression. Meditation förändrar också hjärnan.Om träning och meditation var för sig är bra för psykisk hälsa, då kanske en kombination av båda är ännu bättre? I en studie från 2016 testades den hypotesen. Det visade sig att en kombinationen…

Läs hela inlägget av Hjärnfysik här –> Runners World – En kombination av träning och meditation är bra för mental hälsa