Hälseneruptur

Detta blogginlägg är skrivet av The Winning Edge.

Hälsenan, även kallad akillessenan, är kroppens starkaste sena och utgör vadmuskulaturens (soleus och gastrocnemius) gemensamma distala sena. En hälseneruptur uppstår vanligtvis inom explosiva idrotter som innehåller mycket hopp, sprinter och riktningsförändringar. Hälsenerupturer är vanligast bland motionsidrottare och framför allt män i 40-årsåldern. En typisk skademekanism är en snabb riktningsförändring där foten snabbt dorsalflekteras och således sätter sträck på hälsenan. Ett…

Läs hela inlägget av The Winning Edge här –> Hälseneruptur