Hur du andas påverkar minnet och beslutsamhet

Detta blogginlägg är skrivet av Hjärnfysik.

Påverkas ditt minne och dina beslut av hur du andas? Ja, en studie visar att du minns bättre och fattar snabbare beslut om andra människors känslor under inandning jämfört med utandning. Denna effekt försvinner om du istället andas genom munnen. Studien visade på en en stor skillnad i hjärnaktivitet mellan inandning och utandning. När du andas in – och suger in…

Läs hela inlägget av Hjärnfysik här –> Hur du andas påverkar minnet och beslutsamhet