Ingen effekt från CBD vi knäartros

Detta blogginlägg är skrivet av Träningslära.

En till av allt att döma väl utförs randomiserad kontrollerad studie på CBD vi knäsmärta på grund av artros släpptes denna vecka. Man fann ingen effekt på någonting. Den höga stapeln du kan se för kontrollgruppen i diagrammet i bild 3 här är för 6 minuters gångtest. Där vill man att personerna ska hinna gå långt så det är alltså…

Läs hela inlägget av Träningslära här –> Ingen effekt från CBD vi knäartros