Plantarfasciopati (hälsporre)

Detta blogginlägg är skrivet av The Winning Edge.

Plantarfasciopati, även kallat plantarfasciit eller hälsporre, är vanligt förekommande bland såväl idrottare som gemene man. Vid plantarfasciopati har senstråket under foten (plantaraponeurosen eller plantarfascian) överbelastats. Smärtan förläggs till framsidan av hälen där plantaraponeurosen har sitt ursprung. Plantarfasciopati orsakas av den upprepade belastningen på plantaraponeurosen som leder till degenerativa förändringar och ofta mikrorupturer i vävnaden. Vid långvariga besvär kan en det…

Läs hela inlägget av The Winning Edge här –> Plantarfasciopati (hälsporre)